Solrød Kommune kan og skal udvikles yderligere

Af Hans Odder, konservativ spidskandidat til kommunalvalget

Solrød Kommune – fra strand til land – er et dejligt sted at bo. Her er kort sagt få problemer og gode muligheder. Men selvom vi i min bevidsthed må kandidere til en af landets bedste kommuner, kan det stadig blive bedre, og vi må aldrig bare lade stå til. Så kommer verden omkring os og overhaler os – og det handler om rettidig omhu, som en god og klog mand engang gjorde til sit mantra.

Stabilitet og udvikling
Når valgkampen frem imod efterårets kommunalvalg begynder – hvis den ikke allerede er skudt lidt i gang – så går jeg til valg under overskriften ’Stabilitet og udvikling’. Det gør jeg, fordi det er to ting, der virkelig betyder noget for mig og for Det Konservative Folkeparti.

Vi skal sikre stabiliteten i en god og tryg kommune. En kommune, som man ved, hvor man har. Stabiliteten er det fundament, som skal passes og plejes – og fra tid til anden renoveres – og som vi skal bygge ovenpå. Stabiliteten er trygheden. At daginstitutionerne og skolerne stille og roligt bliver bedre og bedre, og at hjemmehjælperen passer godt på dem, der har brug for det. Stabiliteten og trygheden er udgangspunktet.

Flere butikker til byen
Og ovenpå kommer udviklingen. En løbende udvikling skal sikre os, at vi også har råd til det hele i fremtiden. Vi skal udvikle midten af Havdrup og Strandvejen og centeret i Solrød, så flere butikker kommer til, så vi får flere handlende og mere forretning. Vi skal udvikle de områder, der kan give flere nye indbyggere, så vi får mere liv og bedre muligheder for at bevare kommunen, som vi gerne vil, på sigt.

Førerløse busser på vejen
Og udvikling er også at tænke nyt – ind i fremtiden, selvom det kan være svært. Vi konservative vil eksempelvis gerne have undersøgt muligheden for at få førerløse el-busser på vejene i stedet for de store, tunge og svinende busser, vi har i dag. Det fungerer allerede i flere byer i udlandet i dag, så lad os tænke fremad og se, om det kunne være noget for os – både til gavn for passagerer og ikke mindst miljø. På længere sigt kommer de alligevel nok til at køre rundt her i kommunen, så måske skulle vi lægge ud med at se, om vi kan få skubbet Movia lidt i den rigtige retning.

Nye og bedre legepladser
Vi skal også udvikle de tilbud, vi har til børn og unge, fordi det er vigtigt for kommunens fremtid at tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Derfor vil vi blandt andet gerne have renoveret og opfrisket vores legepladser, som er med til at give børn en god og sund start på livet. Og vi bygger også gerne nye, hvis vi kan finde midlerne til det. Hvis vi gerne vil have børnene ud at røre sig, så skal det også være sjovt for dem.

Det var bare et par af de forslag, som vi konservative vil gå til valg på. Vi tror på, at borgerne her i kommunen er glade for deres og vores fælles område – men at de alligevel lige som os gerne ser, at vi hele tiden udvikler os og møder fremtiden på fremtidens præmisser.