Stort flertal i byrådet vil have padelcenter til Solrød

Et forslag fra Det Konservative Folkeparti, HavdrupListen, Socialdemokratiet, VoresSolrød, Venstre og Dansk Folkeparti om opførelsen af et førsteklasses padelcenter skal nu behandles på byrådsmødet den 22. juni 2022.

Det står klart, efter at de seks partier/lister i fællesskab har skrevet et såkaldt medlemsforslag, der skal sætte skub i et projekt om at få et moderne anlæg til padel – også kendt som padeltennis – til kommunen. Det er en privat investor, der står bag både opførelse og drift af projektet, så det er dermed ikke noget, som kommunen skal finansiere. Kommunen sørger blot for rammerne i forhold til planlægning og teknisk muliggørelse.

Ny udvikling af hele idrætsområdet
Projektet drejer sig ifølge aftaleparterne om meget mere end bare padel, for det nye padelcenter skal indeholde nye og lækre mødelokaler og andre faciliteter, som kommunens lokale foreningsliv vil kunne drage stor nytte af. Samtidig skabes der mulighed for padel som ny fritidsaktivitet, også i foreningsform, som led i en samlet udvikling af hele området omkring Solrød Idrætscenter.

Det nye padelcenter, der i udgangspunktet kan indeholde op til ti padelbaner, skal ligge på den gamle grusbane bag den nuværende tennisklub. Fodboldklubben Solrød FC skal dermed give afkald på en fodboldbane, og derfor er det tænkt ind som en naturlig videreførelse af udviklingen af det samlede projekt, at den nye investor i samarbejde med Solrød Kommune opfører et nyt klubhus, så klubben samlet set også styrkes af projektet. Her vil det blive tænkt ind, at øvrige foreninger og idrætsliv også kan få glæde af faciliteterne.

Særligt fokus på borger- og brugerinddragelse
Aftaleparterne ønsker at afsøge borgernes og i særlig grad naboernes interesser, ønsker og viden til bidrag for den endelige beslutning om udformningen af det samlede projekt. Planerne skal derfor sendes i høring, og derudover skal der også inviteres til et særligt informationsmøde, hvor både kommunen, Solrød FC og investor over for interesserede borgere og foreninger får mulighed for at vise og beskrive projektet og tage imod gode idéer og konstruktive forslag til at nå den optimale løsning.

Hvis forslaget besluttes på byrådsmødet den 22. juni, er det planen, at et udkast til videre projekt skal behandles på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde d. 15. august 2022 og et udkast til plandelen af projektet på Natur-, Klima- og Planudvalgets møde samme dag.