Vi vil have en endnu bedre folkeskole

Folkeskolen er udgangspunktet for de fleste børn og unges uddannelse. Den er god i dag, men den kan blive bedre. Vi arbejder for mere faglighed, mere dannelse - og ikke mindst øget forældreinddragelse.

Folkeskolen er nok kommunens vigtigste opgave, da det er her, alle møder hinanden på kryds og tværs af sociale og geografiske skel. Vores folkeskoler er gode, men de kan blive bedre.

En forrygende folkeskole er en investering i samfundets fremtid – for det er vores børn og unge, der skal forme fremtiden og sikre, at vi har råd til den velfærd, vi er så glade for i Danmark.

Vi arbejder eksempelvis for mere fagligt indhold og mere fokus på dannelse i undervisningen, men vi vil altid holde fast i, at børnene er deres forældres ansvar, og derfor ser vi meget positivt på forskellige forslag, der kan højne forældrenes inddragelse i deres børns skolegang. Det kan være via aktive forældres netværk, at en spændende tur for skolebørnene arrangeres, og det kan være forældre med spændende job, der gæster skolen og fortæller mere om, hvad de laver. Børn suger til sig, og det skal udnyttes.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi mener, at skoledagene i nogle eksempler er blevet for lange med den nye folkeskolereform. Derfor er vi åbne over for forskellige løsninger, der via eksempelvis øget faglighed i én time kan frigive en smule fritid i en anden.

Det handler kort sagt om at indrømme folkeskolen, så både elever, forældre – og også det samfund, der er med til at finansiere den – får mest muligt ud af den. Både i dag og i fremtiden.