Konservativ glæde over bredt budget med klare aftryk

En bred aftale om Solrød Kommunes budget for 2023 faldt søndag på plads. Det er et budget, der tager udgangspunkt i den demografiske udvikling, der betyder, at vi får flere helt unge og flere ældre, og derfor er der både fokus på dagtilbud og ældrepleje.

Den brede aftale, som alle partier står bag, vækker glæde hos Det Konservative Folkeparti, der samtidig kan sætte flueben ved flere af partiets mærkesager fra forhandlingerne:

”Der er opbakning til at nedsætte et støjudvalg, som kan arbejde videre med, hvordan vi på sigt mindsker støjen fra motorvejen. Derudover sætter vi skub på indsatsen for højtbegavede børn i kommunen, så folkeskolen kommer til at favne endnu bredere, og vi afsætter midler til at tiltrække flere frivillige til ældreområdet. Det er nogle af vores konkrete ønsker, som vi er meget glade for at få med i aftalen,” udtaler Jan Færch, der er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune, og fortsætter:

”Og så vil jeg også gerne fremhæve vores fokus på idrætsområdet. Vi redder idrætsanlægsfonden, som kommunens idrætsforeninger kan søge midler fra til vigtige prioriteter, og vi får sat skub i det store projekt med et topmoderne padelcenter. Og så har vi aftalt at investere i nye klubhusfaciliteter, som fodboldklubben Solrød FC og andre idrætsforeninger vil få stor glæde af.”

Det er som sagt hele byrådet, der står bag budgettet, og det har betydet noget for de lokale konservative, at alle har kunnet se sig selv i aftalen:

”Det er et godt tegn, at vi er blevet enige om budgettet. Det viser, at vi er gode til at samarbejde, når det gælder, og det vil også skabe tryghed for borgerne, at der er nogenlunde enighed om retningen,” afslutter Jan Færch.

Byrådet vedtager officielt budgettet på byrådsmødet onsdag den 12. oktober.