Mere tryghed i Solrød Kommune

Ingen skal være nødt til at bede deres børn om at blive væk fra centeret efter klokken 20.00. Ingen skal føle sig utrygge ved at gå gennem centeret i aftentimerne. Og ingen skal acceptere dårlig opførsel fra grupper af unge i vores fælles center eller andre steder.

Videoovervågning i Solrød Center
I Solrød ser vi fra tid til anden kriminelle unge hænge ud, især i Solrød Center, hvor de skaber utryghed med deres opførsel og salg af stoffer. Sammen med dem kommer en række følgekriminalitet som cykeltyverier, hærværk og trusler.

Det skal vi ikke finde os i. De skal ikke være i Solrød, og når de kommer, skal de bekæmpes med alle de ressourcer, vi kan mobilisere.

Derfor vil Konservative i Solrød

• Støtte DSBs planer om aflåste cykelskure

• Støtte Solrød Centers ønsker om opsætning af videokameraer

• Styrke samarbejdet mellem politi, SSP, Centervagten og frivillige foreninger

Ingen skal være nødt til at bede deres børn om at blive væk fra centeret efter klokken 20.00. Ingen skal føle sig utrygge ved at gå gennem centeret i aftentimerne. Og ingen skal acceptere dårlig opførsel fra grupper af unge i vores fælles center eller andre steder.

Klar og kontant retspolitik
Det konservative Folkeparti mener, at straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. For kriminelle skal føle, at deres handlinger har en klar og mærkbar konsekvens. Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slå og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det handler om retfærdighed – særligt for ofrene.

Når man bliver udsat for eksempelvis vold eller voldtægt, er det statens opgave at beskytte og passe på ofrene – og fange gerningsmanden. Det Konservative Folkeparti står altid på ofrenes side, fordi vi mener, at deres trivsel vægter langt højere end de kriminelles. Vi ønsker bedre vilkår for ofrene og højere straffe til de kriminelle.