Fokus på den grønne omstilling 

Konservative i Solrød vil arbejde for den grønne omstilling, således at Solrød Kommune opfylder ambitionen om 70% reduktion af CO₂ i 2030.

Vi vil arbejde med den grønne omstilling, der hvor det giver mest mening. Det betyder for os, at vi vil fremme mere biogas, mere fjernvarme, opsætning af el-ladestandere i det offentlige rum samt undersøge muligheden for at opsætte solceller og batteripakker til drift af gadebelysningen i eksempelvis Solrød Center og andre steder, hvor det måtte give mening.

Mere bionaturgas
Vi mener, at biogas opgraderet til bionaturgas er et oplagt alternativ til det nuværende naturgasopvarmede boligområde øst for Strandvejen. En omlægning af dette område til fjernvarme vil være utroligt dyrt for boligejerne, for beregninger viser, at det vil koste et trecifret millionbeløb, som beboerne i området selv skal betale.

Samme udfordring vil gøre sig gældende, såfremt man vælger at opsætte varmepumper, da elnettet i så fald skal omlægges, således der er kapacitet til at drive disse, samtidig med at flere og flere køber elbiler, som også skal lades.

Mere fjernvarme andre steder
Fjernvarme ser vi gerne udbredt i hele området vest for Strandvejen (Der er allerede gang i omlægningen af varmeforsyningen i Havdrup til netop fjernvarme).

Fjernvarmeværkerne vil i den kommende tid blive omlagt til bionaturgas, store varmepumper og el, og derfor er fjernvarme en yderst miljøvenlig opvarmningsform, som vi støtter.

Varmepumper bør sættes op i de områder, hvor der ikke er økonomi i at fremføre bionaturgas og fjernvarme, typisk fritliggende ejendomme, der i dag opvarmes med olie eller brænde/pillefyr.