Pengene skal tilbage i borgernes lommer

De penge, som indbyggerne i Solrød Kommune tjener, er altså først og fremmest deres egne. Vi synes, at vi betaler for meget i grundskyld, og vi synes, at skatten på arbejde er for høj. Vi sænker gerne begge dele.

Pengene ligger bedst i borgernes lommer
Ingen kan vist være i tvivl om, at Det Konservative Folkeparti er et parti, der altid har kæmpet for lavest mulige skatter og afgifter – uanset om det gælder om skatter på boliger, indkøb eller arbejde eller noget helt fjerde. Vi er faktisk ofte blevet kritiseret for ligefrem at gå for meget op i lavere skatter.

Men den kritik tager vi gerne på os, for det giver os mulighed for at forklare, at vores udgangspunkt altid vil være, at borgernes egne penge ligger bedst i borgernes egne lommer. 

Skattelettelser er også velfærd
Ifølge Den Danske Ordbog defineres velfærd således: “En persons eller gruppes sundhed, lykke og trivsel, især med hensyn til materielle goder og social tryghed.”

Velfærd kan altså være mange ting. Nogen mener, at velfærd alene er lig med højere offentlige udgifter – men vi mener, at begrebet dækker over mange andre ting. Velfærd er også, når danskere i arbejde får mere med hjem i lønningsposen, så familierne har mere at gøre godt med.

Så de selv i højere grad kan vælge at bruge deres penge på det, der er velfærd for dem. Det giver mere frihed og flere muligheder i hverdagen.

Lavere skat på arbejde og på boliger
Mange skatter og afgifter kan vi ikke gøre noget ved fra kommunal side her i Solrød Kommune, men vi har i nogen udstrækning selv indflydelse på den del af indkomstskatten, vi betaler til kommunen, og så grundskylden, som er den ejendomsskat, vi alle – også lejere – direkte eller indirekte betaler til kommunen.

Og de to skatter sænker vi meget gerne, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Vi kæmper også imod, når udefrakommende faktorer tvinger os til at ændre på vores skattesats, som det eksempelvis skete, da en meget uhensigtsmæssig ‘opdatering’ af udligningsordningen i 2020 med støtte fra Venstre og Socialdemokratiet betød, at Solrød Kommune skulle aflevere endnu flere millioner til andre dele af landet.