Vores bestyrelse

Vores lokale forening har omkring 40 medlemmer og drives af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Du kan se vores nuværende bestyrelse her.

Bent Helvang, formand
20 20 07 00 / bent@helvang.dk

Carsten Ring, næstformand
28 79 27 49 / cri@klarforsyning.dk

Henrik Røge, økonomiansvarlig
53 82 30 36 / roege@ddf.dk

Jeff Duckett, bestyrelsesmedlem
29 72 06 71 / jeff@duckett.dk

Tina Opfermann, bestyrelsesmedlem
opfermanngoth@gmail.com

Derudover er John Mogensen og Steen Knuppert suppleanter til bestyrelsen, og vores byrådsgruppe (Hans Odder og Morten Scheelsbeck) deltager i bestyrelsesmøderne som observatører.