Et aktivt og rigt fritidsliv

I Det Konservative Folkeparti vil vi sikre gode rammer for det aktive fritidsliv, og i Solrød Kommune har vi et stærkt foreningsliv med tusindvis af aktive i de forskellige foreninger. Men det kommer ikke af sig selv.

Foreningerne er først og fremmest afhængige af ildsjæle, der brænder for deres aktiviteter, og så er de afhængige af nogle gode rammer for aktiviteterne.

Vi skal derfor gøre det nemt og enkelt at være en frivillig ildsjæl i Solrød Kommune. Vi skal hædre den indsats, som de frivillige gør for vores fællesskab, og så skal vi altid møde dem med åbne arme og aldrig med bureaukratiske mure.

Samtidig er de rammer og faciliteter, som vi stiller til rådighed, med til at gøre det hele muligt, og derfor skal vi fortsætte med at udvikle dem og gøre dem mere tilgængelige.

Vi vil fremme et sundt fritidsliv
Det er meget vigtigt for os konservative, at vores borgere har mulighed for at leve et aktivt og sundt fritidsliv. Det er både godt for kroppen, sjælen og fællesskabet, og vi tror på, at livskvaliteten stiger, når man er en del af et frivilligt fællesskab.

Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune vil derfor arbejde for:

  • At vi fortsat udvikler nogle rammer, der motiverer kommunens borgere til at benytte sig af idræts- og foreningstilbud. Vi tror på, at det både er med til at styrke den lokale sammenhængskraft og udvikle den enkelte borger.
  • At flere af vores børn og unge bliver aktive i foreningslivet, fordi for mange børn og unge desværre er inaktive i deres fritid. Det påvirker både deres sundhed og livskvalitet i en negativ retning. De fortjener en aktiv og sund start på livet, og det skal vi hjælpe dem med at få.
  • At vi fortsat prioriterer gode forhold for idrætten. I de senere år har vi blandt andet fået sat en ny kunstgræsbane på budgettet. Vi vil fortsætte denne udvikling af kommunens idrætsfaciliteter og hele tiden tilstræbe, at vi har nogle rammer, der motiverer vores borgere til et aktivt liv.
  • At vi i højere grad får aktiveret vores grønne områder. Vi har en fantastisk natur i vores kommune, og det er vigtigt, at vi får aktiveret vores grønne områder. Vi skal blive bedre til at synliggøre alle de forskellige muligheder, der er for at aktivt at bruge vores natur i kommunen. Det kan både være ved gå-, løbe- eller cykelruter, hundeskove, shelters – folk bruger naturen forskelligt, og det skal der være plads til i Solrød Kommune. Men flere må gerne bruge den.