Vi skal beskytte og udvikle vores natur

Vores natur er et fælles ansvar, og i Solrød Kommune har vi unikke muligheder for at beskytte og udvikle den, så vi alle får det bedste ud af den.

Vores skønne og dejlige natur er et fælles ansvar, og vi vil selvfølgelig også gerne gøre vores til, at naturen i fremtiden er mindst lige så skøn og dejlig. Derfor arrangerer vi eksempelvis jævnligt oprydningsdage, hvor vi går ud sammen og samler skrald i naturen, ligesom vi deltager i lignende arrangementer, når andre står bag dem.

Vi skal udvikle Solrød Kommune og tiltrække nye indbyggere hertil, så vi kan fremtidssikre vores lokale velfærd, men vi skal hele tiden gøre det i respekt for naturen, så vi vil ikke være med til at rive skove ned for at få plads til nye villaer.

Vi værner om de skønne naturperler, vi allerede har i kommunen. Det betyder eksempelvis, at vi gerne er med til at stormflodssikre på strandsiden, men det skal ske, så vores strand i videst mulige omfang beholder sit unikke og naturlige præg.

Vi ser gerne, at der opsættes flere skraldespande ved skove og strand, så vi ‘hjælper’ natursvin med at komme klogest muligt af med deres skrald, og så områderne holdes pænere og mere naturlige.