Vi arbejder for, at vi får bygget flere seniorvenlige boliger i Solrød Kommune

Det er kongstanken for den boligpolitik, som vi konservative har været med til at implementere, og som vi fortsat vil arbejde for at gennemføre.

Mange seniorer bor i dag i huse som er blevet ”for store” og ikke længere passer til de behov, man udvikler i takt, med at man bliver ældre. En stor del af disse mennesker har ingen interesse i at forlade Solrød Kommune, og de har derfor et indtrængende ønske om at kunne flytte i en mere egnet bolig inden for kommunens grænser, så de kan bevare deres relationer i det område, som de har valgt at leve i.

Samtidig oplever vi en stigning i antallet af børnefamilier, som søger mod vores kommune, med ønske om at etablere sig i de skønne rammer, som vi alle sammen holder så meget af. Flere af disse ønsker også at tage forældre eller bedsteforældre med til Solrød for at få familien tættere på.

Flere bofællesskaber og seniorvenlige boliger
For at imødekomme disse behov, skal vi fortsat udbygge kommunen med flere seniorvenlige boliger og bofællesskaber, således at det stigende antal seniorer, vi bliver i Solrød Kommune, har mulighed for at sælge deres lidt ”for store” boliger, og flytte ind i noget mere behovssvarende.

Der er i dag 5.000 borgere, som er +65 år, og over de næste 10 år vil dette antal øges til 6.300. Det skal vi sikre, at vores boligmasse er gearet til, samtidig med at vi tiltrækker nye børnefamilier, som kan overtage de boliger som seniorerne fraflytter.

Der skal lægges vægt på meningsfulde og positive fællesskaber. Ved at bygge med fællesskab i centrum sikrer vi rammerne for en øget livskvalitet for vores seniorer.