Bevar vores smukke natur: Solcelleparker er ikke svaret på klimaudfordringerne

Som medlemmer af Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune og samtidig som medlemmer af byrådet ønsker vi at udtrykke vores bekymring over statens planer om hastig udbygning af solcelleparker i vores skønne kommune. Selvom vi er stærke tilhængere af grøn energi og bæredygtige løsninger, mener vi, at vi må tage et nærmere kig på, hvordan vi implementerer disse teknologier, så de respekterer vores smukke natur og bevarelse af biodiversitet.

En vigtig kendsgerning er, at solcelleparker kun producerer elektricitet i gennemsnitligt ni minutter hver time. Dette betyder, at de optager pladsen i naturen i 51 ud af 60 minutter til ingen verdens nytte.

Det er også vigtigt at bemærke, at de kæmpestore solcelleparker, som staten vil udlægge store dele af Solrød Kommune til, har en uigenkaldelig indvirkning på vores natur. De beslaglægger værdifuld jord og ødelægger områder, der er vigtige for vores lokale dyreliv og plantearter. Selvom solceller er en form for grøn energi, er vi nødt til at spørge os selv, om denne metode virkelig er den bedste for vores smukke omgivelser. Er det virkelig nødvendigt at ofre vores natur for denne energiform?

Vi tror snarere på, at grøn energi som solenergi bør være mere integreret i vores samfund, herunder på folks hustage og på offentlige bygninger. Dette giver os mulighed for at være mere selvforsynende og undgå at indtage plads fra vores natur. Vi ønsker at beskytte vores grønne områder, bevare vores dyreliv og sikre, at vores borgere stadig kan nyde vores smukke landskab.

Endvidere vil vi gerne foreslå, at vi overvejer alternative grønne energiformer, der kan være mere effektive og miljømæssigt bæredygtige. Atomkraft – ja, vi tør godt sige det – er en sådan mulighed, der kan tilbyde en pålidelig og ren energikilde. Atomkraft er kendt for sin lave udledning af drivhusgasser og kan bidrage til at imødekomme vores energibehov på en måde, der ikke kræver store arealer og ikke skader vores natur.

Som medlemmer af byrådet i Solrød Kommune vil vi aktivt arbejde imod udbygningen af solcelleparker i vores grønne områder. Statens ambitioner for vores område kan betyde, at op til en femtedel af kommunens areal skal overplastres med solceller, og dette ville være en katastrofe for naturen og biodiversiteten til glæde for en teknologi, der ikke er optimal.

Vi opfordrer regeringen og staten til at genoverveje nødvendigheden af udbygningen af solcelleparker og i stedet tage skridt i retning af en mere bæredygtig og naturvenlig tilgang til grøn energi. Lad os bevare vores dejlige natur, mens vi fortsætter med at beskytte miljøet.

Af Jan Færch, Morten Scheelsbeck og Mads Silberg, konservative byrådsmedlemmer i Solrød Kommune