Morten Scheelsbeck

K: Ny helhedsplan vil løfte idrætsområdet i Solrød Kommune yderligere

Ny helhedsplan vil løfte idrætsområdet i Solrød Kommune yderligere

Af Morten Scheelsbeck, konservativt byrådsmedlem og formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune

Budgettet for Solrød Kommune for 2024 er nu lagt, og jeg er meget glad for, at vi har fundet midler til og flertal for at udvikle en ny helhedsplan for idrætsområdet her i kommunen. Solrød Kommune har tidligere haft lignende planer, men den seneste udløb i 2019, og siden har vores særdeles aktive idrætsliv ønsket en ny, hvilket jeg er meget glad for, at vi nu kan sætte i værk – selvfølgelig i fællesskab.

Ikke dyrt – men vigtigt
En ny helhedsplan for idrætsområdet er ikke dyr, og det er langt fra et millionprojekt. Faktisk koster det ’kun’ 100.000 kroner, som blandt andet skal bruges på at indhente ekstern ekspertbistand, der sikrer, at vi kan få den nyeste viden om de nyeste trends. Derudover vil vi selvfølgelig høre alle relevante, lokale interessenter for på den måde at opnå den mest optimale inddragelse.

De frivillige idrætsforeninger i Solrød Kommune udfører et enormt vigtigt arbejde, både når det handler om sundhed og trivsel, og når det handler om sociale fællesskaber.

Og vi har et utroligt stærkt idrætsliv i Solrød Kommune, hvor vi har mere end 10.000 medlemmer i idrætsforeningerne. De drives først og fremmest af stærke, frivillige kræfter, og politikerne skal ikke blande sig i, hvordan de drives – men vi skal i stedet koncentrere os om at støtte og bakke op og bidrage til, at foreningerne har de bedste forudsætninger for at blomstre.

Skal udvikles i samarbejde med idrætslivet
Derfor er det heller ikke min tanke, at en ny helhedsplan skal dirigere rundt med foreningerne eller blande sig i deres drift. Tværtimod. Det er derimod tanken, at helhedsplanen skal udvikles i et samarbejde mellem byrådet og idrætslivet – blandt andet Solrød Idræts Union – så vi får lagt et fundament for de kommende års indsats og sammen får set på, hvor vi i fremtiden skal investere og lægge vores fokus.

Jeg glæder mig meget til at tage hul på arbejdet, når vi går i gang i det nye år, for planen kommer til at række flere år frem. Formålet bliver at kortlægge vores lokale idrætslivs forudsætninger i dag og lægge en plan for, hvordan vi forbedre forudsætningerne for fremtiden.