Konservative i Solrød går konstruktivt til budgetforhandlingerne

Først og fremmest ser vi frem til disse forhandlinger med optimisme og åbent sind. Vi tror på, at det er gennem konstruktiv dialog og samarbejde, at vi kan opnå de bedste resultater for vores kommune. Ved at arbejde sammen med andre partier, uanset deres politiske tilhørsforhold, kan vi finde fælles fodslag og skabe meningsfuld fremgang.

Et af vores primære mål er at sikre et afbalanceret budget, og økonomisk ansvarlighed ligger i hjertet af Det Konservative Folkepartis principper. Vi forstår vigtigheden af at forvalte vores ressourcer klogt, og vi er dedikerede til at opnå et budget, der er bæredygtigt og ansvarligt. Denne forpligtelse vil afspejle sig i vores tilgang til forhandlingerne.

Derudover er vi forpligtet til de løfter, vi gav under valgkampen, og vi vil arbejde ihærdigt for at fremme de emner, der betyder mest for os. Disse emner omfatter en stærk satsning på at støtte vores kultur- og idrætsliv, forbedre livskvaliteten for vores ældre borgere, fremme gennemsigtighed i lokalstyret og aktivt inddrage vores borgere i beslutningsprocesser. Disse er ikke blot slagord for os; de udgør fundamentet for vores dagsorden.

Næste års budget bliver alt andet lige et sparebudget, og vi er tvunget til at skulle finde penge på flere forskellige områder. Det er en tvungen opgave, som vi selvfølgelig gerne havde været foruden – men vi vil tilstræbe at gøre det så nænsomt som muligt, og i den forbindelse vil vi også gerne understrege, at vi er dykket ned i de mange høringssvar, som kommunens interessenter har sendt til byrådet, og de indgår i arbejdet. Tak for bidragene og ikke mindst for deltagelsen.

Nu går vi nogle spændende og afgørende uger i møde, hvor vi sammen med de andre partier skal forsøge at finde en fælles, samlet løsning, som flest muligt kan se sig selv i. Vores stil bliver konstruktiv, men vi skal selvfølgelig kunne se budgettet gå i konservativ retning, hvis vi skal være med. Jeg er dog meget fortrøstningsfuld, og jeg glæder mig til at videre arbejde.