Konservative i Solrød ønsker café eller restaurant ved Strandens Hus

Det er nu snart et år siden, at den kommunale del af Strandens Hus åbnede, og siden er aktiviteten og engagementet blomstret i området. De aktive vandsportsforeninger har fået flere medlemmer, flere foreninger er nu tilknyttet huset, og der er i det hele taget masser af daglig aktivitet ved huset og i området. Det er skønt, og det momentum skal vi følge op på til glæde og gavn for både de aktive brugere i området men også for andre i Solrød Kommune, der gerne vil nyde stranden og dens mange muligheder.

Næste skridt: Privat drevet restauration
Det har hele tiden været planen, at Strandens Hus både skulle bestå af en kommunal del primært til de aktive foreninger men også bestå af en ’nabo’, der kunne fungere som privat drevet restauration af en slags. Den første del kører som sagt nu, men det har haltet med den anden del, da der efter to udbud ikke har været en privat aktør, der har villet investere i en restaurant. Formentligt fordi grunden ikke ville blive solgt, men kun udlejet, og det derfor har afholdt investorer fra at slå til.

Men fair nok. Det er så sådan, markedet er lige nu. Men hos Det Konservative Folkeparti i Solrød Kommune mener vi, at det ville være synd at droppe et godt projekt, der kunne bringe liv og glæde for så mange borgere, og derfor ønsker vi nu, at byrådet snarest muligt skal tage stilling til, hvordan vi kommer videre.

Salg eller forpagtning
Vi ser umiddelbart to mulige løsninger for os, som vi nu vil drøfte med byrådets andre partier: Enten sælger kommunen grunden i stedet for blot at udleje den, eller også bygger kommunen selv en mindre udgave, som derefter skal forpagtes ud til en privat, der kan drive den.

Det vigtigste er for os ikke, at det bliver en stor og fancy restaurant, og en mindre café kan også være helt i orden. Det vigtigste er for os, at det kan blive noget, der spiller sammen med resten af Strandens Hus og bidrager til det liv, der udvikler sig i området.

Nu tager vi forslagene op med de andre partier i byrådet, og så glæder vi os til at se, hvor langt vi kan komme. Målet for os er, at der står noget klart til sommeren 2025, som kan bidrage til mulighederne og den gode stemning i området.

Den konservative byrådsgruppe,
Mads Silberg, Morten Scheelsbeck og Jan Færch